[./organisaties_in_beweging.html]
[./opdrachten.html]
[./mobiliteit_26_training.html]
[./coaching.html]
[./arbeidsmarktbeleid.html]
[./actueel.html]
[./contact.html]
[../index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Mobliliteit, ofwel het in beweging brengen van mensen / organisaties kan veel energie kosten. De mens is echter een voordeel zoekend wezen volgens de economen.
Door voldoende duidelijkheid te geven met betrekking tot dat voordeel en mensen anders om te leren gaan met hun verantwoordelijkheid in deze hebben wij ervaren dat "ongedwongen" beweging mogelijk is.

Giek heeft ervaring met zowel het ontwikkelen als geven van mobiliteitstrainingen. Eerlijke feedback, spiegelen, werken aan een nieuwe mindset, en het aanleren van nieuw gedrag staan in de trainingen centraal. Mensen als Steven Covey en Carol Dweck ervaren wij als inspirerend.      
Giek Consultancy
                                    Menselijk - Fris - Pragmatisch - Resultaatgericht
                                                Geloof In Eigen Kracht