[./pages/organisaties_in_beweging.html]
[./pages/opdrachten.html]
[./pages/mobiliteit_26_training.html]
[./pages/coaching.html]
[./pages/arbeidsmarktbeleid.html]
[./pages/actueel.html]
[./pages/contact.html]
[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
                                    Menselijk - Fris - Pragmatisch - Resultaatgericht
Giek Consultancy vertegenwoordigt ruim 30 jaar ervaring op het snijvlak van mens en werk. Zowel in de publieke als de private sector is de basis gelegd voor een breed dienstenpakket van HR issues tot en met werkgelegenheidprojecten.


GIEK richt zich met name op: Sociale Diensten, UWV Werkbedrijven, WSW Bedrijven, Particulieren en het bedrijfsleven.
Giek Consultancy
                                                Geloof In Eigen Kracht
Allemaal krijgen wij spreekwoordelijk wel eens een klap van de giek. Het gaat dan even niet zoals wij het wensen. Of dat nu een organsiatie betreft of een persoon dat doet er eigenlijk niet toe. Hulp is op dat moment gewenst. Door de jaren heen is het ons opgevallen dat bij het bieden van die hulp wederom de letters G I E K een belangrijke betekenis hebben namelijk als het Geloof In Eigen Kracht. Dit uitgangspunt loopt als een rode draad door de dienstverlening van GIEK Consultancy